fbpx

הרשמה

box

כח הלמידה מחקירה ושאילת שאלות

בית ספרנו מקבל בברכה מדענים מובילים, פוליטיקאים, פילנטרופיסטים, אמנים, מוסיקאים, וסופרים אשר מעניקים לתלמידים הזדמנות לקבל מידע על תחום מסוים ממקור ראשון. אנו מאמינים שלמידה המתבצעת על ידי שאילת שאלות של בעלי מקצוע העוסקים בתחום היא מהימנה, מעניינת ופותחת צוהר לעולם חדש ומסקרן.

למד עוד
box

(גנים (גילאי 3 עד 5

סביבת לימוד חמה המבוססת על משחק והמרוכזת בילד/ה. לימודי ליבה ויהדות עשירים המשולבים יחד והכוללים שיעורי שחמט וכינור התורמים להתפתחות קוגניטיבית כגון כישורי חשיבה מופשטת, אינטליגנציה מרחבית, וזיכרון טוב יותר.

למד עוד
box

'כיתות א'- ה

תוכנית לימודים דו לשונית ברמה גבוהה בנוסף לשיטת לימוד* המשתפת את התלמיד/ה בתהליך הלמידה באופן אקטיבי תורמות לפיתוח היכולת והחשיבה של התלמיד/ה. גישתינו מאפשרת לתלמידים לרכוש כישורים חברתיים ורגשיים חיוביים התורמים להצלחתם האקדמית, לבניית קהילה, ליצירת שייכות ויכולת אינדיוידואלית.

למד עוד
box

'כיתות ו' - ח

כבית ספר המועמד לאקרדיטציה בעלת שם עולמי* לכיתות חטיבת הביניים, אנו מעניקים לסטודנטים שלנו למידה מעשית המכינה אותם למצבים בהם נדרשת יכולת מציאת פתרונות לבעיות ומלמדת אותם להיות אזרחים גלובליים במסעם האקדמאי העכשווי והעתידי.

למד עוד
box

מדליקים את הנורה

יצירת דרך לימוד משמעותית וקולקטיבית המסייעת לתלמידים לגלות את החוזקות וסגנונות הלמידה הייחודיים שלהם.

למד עוד
box

לימוד אותנטי

השפה העברית נלמדת כשפתם הרשמית והמדוברת של העם היהודי. הגישה האיטרדיסציפלינרית בה אנו נוקטים מעניקה גישה ישירה לטקסטים מהתנ”ך, למנהגים יהודיים ומספקת לתלמידים דרך להתחבר לתרבות ישראלית מודרנית ואירועים עכשויים.

למד עוד